Socket io websocket üzerinden çalışan browserda gerçek zamanlı çift yönlü veri iletilmesini sağlayan nodejs kütüphanesidir.

socket io da kullanılan bazı kavramlar emit, on, room, namespace,

emit veri göndermek için, on gönderilen veriyi yakalamak için, room bağlantıları gruplamak için özel bir mesaj sadece ilgili kitleye göndermek için.


io.on('connect', onConnect);

function onConnect(socket){

// ayna görevi yapar http requesti gibi sadece bağlanan kişiye cevap döner
socket.emit('hello', 'can you hear me?', 1, 2, 'abc');

// gönderen hariç, bağlı bütün kişilere cevap döner
socket.broadcast.emit('broadcast', 'hello friends!');

// gönderen hariç, game odasına katılmış kişilere cevap döner
socket.to('game').emit('nice game', "let's play a game");

// gönderen hariç, birden fazla odaya katılmış kişilere cevap döner
socket.to('game1').to('game2').emit('nice game', "let's play a game (too)");

//gönderen dahil game odasına katılmış kişilere cevap döner
io.in('game').emit('big-announcement', 'the game will start soon');

// gönderen dahil myNamespace bağlı kişilere cevap döner

io.of('myNamespace').emit('bigger-announcement', 'the tournament will start soon');

// gönderen dahil myNamespace içindeki room odasına katılmış kişilere cevap döner
io.of('myNamespace').to('room').emit('event', 'message');

// sadece tek bir socketId ye cevap döner (özel mesajlaşma)
io.to(socketId).emit('hey', 'I just met you');


//gönderen dahil bağlı herkese cevap döner

io.emit('an event sent to all connected clients');

};